Huisreglement


Beknopte aanwijzingen voor elke geleider die les volgt in onze club !!!

- Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de proeven toe en neemt deel, indien mogelijk.
- De geleider die te laat komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
- Tijdens één en dezelfde les mag niet van hond of geleider gewisseld worden.
- Geen loopse teven in de klas.
- Prikband is verboden (ook omgedraaid).
- Slaan of stampen naar de hond is verboden.
- Roken in de les is verboden.
- Eén geleider mag maar werken met één hond.
- Overgaan van de ene klas naar de volgende gebeurt aan de hand van een overgangsproef, afgenomen door twee instructeurs.
- Beschouw uw hond als een goede vriend, niet als een uitlaatklep voor uw kwade luim.
- Ouderdom van de geleider : vanaf 12 jaar.  Voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester blijft. Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door de Raad van Beheer en hun uitspraak zal bindend zijn.
- Iedereen volgt les zoals die door de instructeur gegeven wordt, en voert alle bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma van de Kynologische Unie Sint-Hubertus gevolgd.
- Uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf opgeruimd. Hiervoor zijn de nodige vuilbakken voorzien.
- Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom zijn de geleiders verplicht zich in orde te zetten met hun verzekering.
- Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn.
- Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, goede wil en vertrouwen van de geleider.  Ook thuis moet er met de hond gewerkt worden.
- Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en uit liefde voor de hond.
- Bij moeilijk op te lossen problemen kan de geleider zich wenden tot een lid van de Raad van Beheer.
- Er worden geen honden toegelaten in de speeltuin van de stad Halen.


Contact


LUPUSĀ 
Koekoeklaan z/n
3545 te Halen

hslupus@hotmail.com


Lesuren zomeruur

Dinsdag en donderdag
van 19u00 tot 20u00
en van 20u15 tot 21u15.

Lesuren winteruur

Donderdag van 19u00 tot 20u00
en van 20u15 tot 21u15.
Zondag van 9u30 tot 10u30
en 10u45 tot 11u45.


Lesuren gehoorzaamheid

Meer details over de lesuren vind je terug bij de specifieke sporttak.
Contactgegevens Baerts Johan: 0497/12.98.24

Lesuren fly-ball

Meer details over de lesuren vind je terug bij de specifieke sporttak.
Contactgegevens Claus Sigrid: 0496/72.30.70.